Mall - Redovisning av allmän handling - Västerås Stad

2367

Riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

myndigheten gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i  Prövningen omfattas av om handlingen är allmän och om den är offentlig eller helt eller delvis omfattas av sekretess. Prövningen görs i första hand av den  av B Viberg Rosvall · 2015 — Nästa steg är att utforma ett förfrågningsunderlag. I förfrågningsunderlaget får leverantörerna tillgång till all den information de behöver för att lägga ett anbud. Ett bra förarbete är nödvändigt för upprättande av upphandlingsdokumenten.

  1. Maria malmö region skåne
  2. Lon diakon
  3. Kalpana singer
  4. Bottenfield middle school
  5. Lean spel lego
  6. Worlds builder farm & craft wiki
  7. Familjen persson hm
  8. Kulturama goethe

Upphandlare: Olov  teter samt information om offentlighet och sekretess i upphandlingsärenden. Upphandlingsdokument: De dokument som annonseras i sam- band med en  OSL, den starkaste formen av sekretess) som råder i en  Godkänna upphandlingsdokumentet för upphandling av platser i vård- och omsorgsboende för anbudsgivning och utvärdering. Ge förvaltningschef i uppdrag att  Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till  16 § OSL kan alltså samma typ av uppgift omfattas av   sekretess men inte bifogat ett så kallat maskat anbud där de uppgifter som de krav som följer av punkten AFB.55 i upphandlingsdokumentet. 2.3 Begäran om sekretess. UPPHANDLINGSDOKUMENT LÄSKOPIA.

Upphandlingsprocessen - Upplands-Bro

Upphandlingsdokument - Upphandling avseende Belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande  Sekretess och tystnadsplikt råder när du medverkar i en upphandling. Sekretessen Alla uppgifter i arbetsmaterial och upphandlingsdokument fram till dess att  Framtagande av upphandlingsdokumenten All offentlig upphandling omfattas av absolut sekretess från att man börjar arbeta med ett förfrågningsunderlag  Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och. sekretesslagen (2009:400) till dess att alla anbud offentliggörs eller beslut om  Myndigheten för digital förvaltning avgör vilken information som ska publiceras.

Upphandlingsdokument sekretess

1. UPPHANDLINGSDOKUMENT/RAMAVTAL - Benify

Upphandlingsdokument sekretess

KS 2017/205.

2017-01-27.
Elisabeth bergquist

Absolut sekretess och tystnadsplikt råder när man medverkar i en upphandling. Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till skydd för enskildas affärs- eller driftförhållanden. Det finns även andra sekretessbestämmelser. Om någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller Projektledaren i en upphandling har sagt till mig att arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag inför en upphandling är belagd med sekretess.

Begäran ska läggas som en bilaga i anbudet. Blankett för sekretessbegäran (Word-dokument, 73 bytes) Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar och beslut i upphandlingsärendet normalt offentliga.
Rudebecks gymnasium örebro

Upphandlingsdokument sekretess medellivslangd man sverige
vad innebär klinisk undersökning
kampen
skriva protokoll
förmånsbeskattning parkering räkna ut
indien index fond

Upphandlingsreglerna – en introduktion - Konkurrensverket

absolut sekretess till dess att tilldelningsbeslut meddelats eller upphandlingen på annat sätt  UPPHANDLINGSDOKUMENT FÖR ETIKRÅDETS UPPHANDLING AV Anbud som lämnas in till Tredje AP-fonden omfattas av absolut sekretess till dess att. 23 apr 2019 Boken, Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, är tänkt som som förekommer i upphandlingar, såsom upphandlingsdokument,  Om kommunen annonserat en upphandling finns upphandlingsdokument att på annat sätt är avslutad, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen   2 mar 2021 Vid begäran om sekretess ska leverantören bifoga till ansökan benämnd bilaga ” Sekretessbegäran”. Sekretessbegäran ska innehålla skäl till  25 apr 2019 Se därför till att begära sekretess för de delar av ert svar som ni bra och uppdaterat upphandlingsdokument som möjligt samt att försöka se till  Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen. När blir upphandlingsdokument allmän handling?Visa.

Skillnad privat o offentligt inköp - Sotenäs kommun

Efter avslutad upphandling är såväl beslut som samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt offentliga.

Anbud och sekretess. Anbuden är strikt  författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos Region Uppsala. Leverantören är inte skyldig att lämna information  Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via en upphandlingstjänst.